אווירת ערב שמיטה בשדה

הבה נצא לשדה ונחוש את אווירת ערב שנת השמיטה. החקלאים עסוקים בהכנות האחרונות בשדה, טרם תתקדש השנה
אורך הסרטון
1.35
מתאים לתקופת
שמיטה
מתאים לגיל
1-13