ארבע כוסות

אורך הסרטון
2:30
מתאים לתקופת
פסח
מתאים לגיל
7-13