בין המצרים

מדוע נקבעו מימים אלה לימי צער? איך נוהגים בימים אלה?
אורך הסרטון
1:23
מתאים לתקופת
בין המצרים
מתאים לגיל
7-13