ברכת האילנות

ברכת האילנות, מתי מברכים? מה המקור ומה הטעם? בסרטון שלפניכם
אורך הסרטון
1:59
מתאים לתקופת
חודש ניסן
מתאים לגיל
7-11