הפרשת חלה

מצוות הפרשת חלה מה הכמות שחייבת בחלה? מה עושים איתה?
אורך הסרטון
2:00
מתאים לתקופת
פרשת שבוע
מתאים לגיל
8-12