זיבול הקרקע

מהו 'זיבול'? והאם מותר לעשות זאת בשמיטה?
אורך הסרטון
1:52
מתאים לתקופת
שמיטה
מתאים לגיל
7-13