זמירה

פעולת ה'זמירה' הינה כדי להשביח את יבול הגפן והיא אסורה בשמיטה מן התורה. אם כן מדוע זומר החקלאי בעיצומה של שנת השמיטה?  
אורך הסרטון
3:08
מתאים לתקופת
שמיטה
מתאים לגיל
7-13