חג השבועות - שמות החג

חג השבועות. אלו שמות נוספים יש לחג, ומדוע נקראים כך?
אורך הסרטון
1:26
מתאים לתקופת
חג השבועות
מתאים לגיל
7-12