חודש אדר

חודש אדר, מדוע נקרא בשם זה? מדוע מזלו דגים? מה הוא מסמל לנו?
אורך הסרטון
1:50
מתאים לתקופת
ראש חודש אדר
מתאים לגיל
8-16