חודש סיוון

מהו מקור השם: סיוון? ומדוע נקרא החודש בשם זה? וכן מדוע מזל החודש תאומים? למה הוא רומז?
אורך הסרטון
1:22
מתאים לתקופת
ראש חודש סיוון
מתאים לגיל
7-13