חישוב שנת השמיטה

נוסחה מעניינת איך לחשב את שנת השמיטה ולדעת כמה ימים נותרו לשמיטה הבאה
אורך הסרטון
1:41
מתאים לתקופת
שמיטה
מתאים לגיל
7-13