פסח מצרים

אלו מצוות מיוחדות נצטוו בני ישראל בקרבן הפסח הראשון שהקריבו במצרים?
אורך הסרטון
1:18
מתאים לתקופת
מתאים לגיל
7-13
Play Video

תגיות