ריסוס

מהי פעולת הריסוס? מדוע מרססים את הצמחים? והאם מותר לעשות זאת בשנת השמיטה?
אורך הסרטון
1:42
מתאים לתקופת
שמיטה
מתאים לגיל
7-13