שבת שלום כף יקרה

נפרדים מהכף לשנה שלימה, אך לא לגמרי. כי לכף ישנם שימושים נוספים המותרים בשמיטה. מה הם?
אורך הסרטון
2.18
מתאים לתקופת
שמיטה
מתאים לגיל
7-13