שבת שלום לקילשון

הקילשון הוא כלי חקלאי ואנו נפרדים ממנה לשנה שלימה. לא ניפגש איתו במהלך השנה, מדוע?
אורך הסרטון
2:00
מתאים לתקופת
שמיטה
מתאים לגיל
7-13