שבת שלום מזרעה

המזרעה, מה תפקידה בשדה, ומדוע אנו נפרדים ממנה לשנה שלימה?
אורך הסרטון
2:18
מתאים לתקופת
שמיטה
מתאים לגיל
7-13