שבת שלום מחרישה

נפרדים מהמחרישה לשנה שלימה. אין מה לעשות איתה במשך כל השנה, כי מלאכת החרישה אסורה בשמיטה. השאלה רק, האם מדאורייתא או מדרבנן
אורך הסרטון
2:40
מתאים לתקופת
שמיטה
מתאים לגיל
7-13