שירת הארץ

נערוך היכרות עת הארץ שעליה אנו חיים. נכיר את כדור הארץ ואת קוטביה הקרים. כמו”כ נבין מה היא משוררת
אורך הסרטון
2:53
מתאים לתקופת
כל השנה
מתאים לגיל
7-13