שירת הנהרות

נכיר את הנהרות המוזכרים בפרשת בראשית, ואת השירה שהם משוררים לקב”ה
אורך הסרטון
2:37
מתאים לתקופת
כל השנה
מתאים לגיל
7-13