שמן זית ועם ישראל

נר חנוכה ניתן להדליק בכל סוגי השמנים. בכל זאת ישנה הידור מיוחד בשמן זית, מדוע?
אורך הסרטון
1:32
מתאים לתקופת
חנוכה
מתאים לגיל
8-13