שתילה

שתילה, האם היא מותרת בשמיטה? או רק זריעה אסורה כי היא מפורשת בתורה?
אורך הסרטון
1:13
מתאים לתקופת
שמיטה
מתאים לגיל
7-13